Onderhoud

Onderhoud

Wij voeren onderhoud uit aan de hand van enkele primaire uitgangspunten. Ten eerste willen en zullen wij de conditie van uw pand in optimale staat houden. Ook is het vroegtijdig detecteren en repareren van eventuele schade een voornaam aandachtspunt.

Wij voorkomen hiermee namelijk kostbare en verregaande herstelwerkzaamheden. Dus wilt u gedegen onderhoud aan uw pand laten uitvoeren, kies dan voor Timmer- & Bouwbedrijf Rob Pierik.

Onder reactief onderhoud verstaan wij noodzakelijk onderhoud. Zonder dit onderhoud zal de conditie van uw pand in de loop der tijd verslechteren. Wij hebben dit soort onderhoud al voor vele opdrachtgevers tot volle tevredenheid verricht. Wij zijn op zeer korte termijn beschikbaar voor uw reactief onderhoud, waarbij we werken in 2 subcategorieën.

Correctief onderhoud, dat wordt uitgevoerd om gebreken te herstellen nadat deze door u of een bevoegde partij geconstateerd zijn.

Curatief onderhoud betekent het blijvend herstellen van gebreken, zodat deze niet meer kunnen opspelen.

Additief onderhoud

Wanneer u, naast uw reguliere onderhoud, enig ander onderhoud wilt toevoegen, dat zullen wij additief onderhoud uitvoeren. Het gaat dan om verbetering van specifieke zaken, zoals de kwaliteit van het pand (perfectief) en het aanpassen aan de omgeving (adaptief).


Afdrukken   E-mailadres